Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới nhất 2024

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới nhất 2024

Bạn đã tìm mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn? Dưới đây Vận Tải Bốn Mùa sẽ cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn chuẩn và mới nhất, đang được nhiều người áp dụng, sẽ có kèm link Download về cho bạn tiện sử dụng.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHO THUÊ XE TẢI DÀI HẠN

( Số: ………………………………………….)
( V/v: cho thuê xe tải dài hạn )

 • Căn cứ Bộ luật hình sự được quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006.
 • Căn cứ vào khả năng cung cấp nhu cầu của mỗi bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 202… tại văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ: ( Gọi tắt là bên A )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA.

Địa chỉ          : ………………………………………………………..
Đại diện ông : ………………………………………………..
Điện thoại     : 024.39.124.124  –  0979.217.635  –  0373.124.124.
Mã số thuế     : …………………………………………………….
Tài khoản số   : ……………………………………………………

BÊN THUÊ: ( Gọi tắt là bên B )

…………………………………………………………………………………

Địa chỉ          : ………………………………………………………..
Đại diện ông : ……………………………………………………….
Điện thoại    : …………………………………………………………
Mã số thuế     : …………………………………………………….
Tài khoản số   : ……………………………………………………

Sau khi đàm phán và thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: XE TẢI THUÊ

1. Đặc điểm xe tải cho thuê:

 • Biển kiểm soát: ……………………………….. ( đăng ký lần đầu ngày: ………………… )
 • Nhãn hiệu : …………………………………………………………………………………………….
 • Loại xe : …………………………………………………………………………………………………
 • Màu xe : …………………………………………………………………………………………………
 • Số máy: …………………………………………………………………………………………………
 • Số khung: ……………………………………………………………………………………………..
 • Số chổ ngổi: …………………………………………………………………………………………..

2. Giấy đăng ký xe số: …………………….. do Phòng Cảnh sát giao thông Công an ………….…….. cấp ngày: …………..

3. Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: …………… do Cục đăng kiểm Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải cấp.

ĐIỀU II: GIÁ THUÊ XE TẢI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê xe tải nêu tại điều 1 của hợp đồng này là: ………………………. đồng / Tháng.

( Bằng chữ: ………………………………………………………………. trên một tháng )

2. Phương thức thanh toán:

 •  Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần ( hoặc thỏa thuận giữa các bên ).
 • Hình thức thanh toán: CK hoặc TM.
 • Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo Điểm 2 Điều II của Hợp Đồng này. Thì Bên B phải thanh toán với mức lãi suất 1% / ngày trên số dư nợ quá hạn, số ngày quá hạn không vượt quá 05 ngày.
 • Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt: người nhận tiền phải có giấy giới thiệu của Bên A.

ĐIỀU III: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày ……./ ….. / 2021.
 2. Khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong Hợp đồng xem như Hợp đồng đã thanh lý.
 3. Mọi bổ sung, điều chỉnh của Hợp đồng phải được sự đồng ý của cả hai bên bằng biên bản bổ sung hoặc phục lục hợp đồng và phần không tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU IV: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

1. Thời hạn, địa điểm giao xe tải:

 • Việc bàn giao xe tải cho thuê và toàn bộ giấy tờ của xe được nêu tại điều I của hợp đồng này. Được thực hiện sau khi hợp đồng có công chứng và hai bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Địa điểm bàn giao xe cho thuê tại bãi xe của bên A, hoặc tại địa chỉ thống nhất giữa hai bên.

2. Phương thức bàn giao xe tải cho thuê.

 • Trực tiếp bàn giao xe cho thuê giữa hai bên không qua chung gian.

ĐIỀU V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HAI BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê xe tải ( Bên A ).

 • Bên A có nghĩa vụ bàn giao phương tiện cho thuê được nêu tại điều I của hợp đồng.
 • Bên A có quyền được nhận lại xe tải cho thuê cùng giấy tờ liên quan được nêu tại điều I của hợp đồng. Ngay sau khi hợp đồng hết hiệu lực.
 • Bên A có quyền nhận được tiền cho thuê xe tải theo điều 2 của hợp đồng này.
 • Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của Bên A hoặc Bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê xe tải ( Bên B )

 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Bên A theo đúng giá thuê xe tải và thời gian quy định. Được thể hiện rõ tại điều II của hợp đồng này.
 • Có nghĩa vụ bảo quản xe tải và các giấy tờ xe liên quan trong thời gian hợp đồng còn giá trị.
 • Có nghĩa vụ trả lại xe tải thuê và các giấy tờ liên quan cho Bên A sau khi hợp đồng hết hiệu lực.
 • Có nghĩa vụ tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ và các quy định của địa phương về điểm dừng, đỗ xe tải, bảo quản xe tải trong thời gian thuê xe;
 • Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình sử dụng xe tải, xảy ra các vấn đề vi phạm.
 • Tự chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại cho bên thứ 3 do trong quá trình sử dụng xe tải thuê gây nên.
 • Bên B phải có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe khi được giao xe.
 • Tự thanh toán và chịu trách nhiệm sửa chữa xe tải do bị hư hỏng trong thời gian sử dụng xe tải thuê.
 • Bên B có nghĩa vụ chi trả các chi phí sử dụng xe tải thuê trong thời gian thuê.
 • Bên B có Quyền lợi được nhận xe tải thuê và các giấy tờ liên quan đến xe được nêu tại điều I của hợp đồng này.

ĐIỀU VI: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Hợp đồng thuê xe tải dài hạn được công chứng tại cơ quan pháp luật, mọi chi phí đều do Bên B chi trả.

ĐIỀU VII: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
 2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Thì bất kỳ bên nào củng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại tòa án kinh tế có thẩm quyền cao nhất tại địa phương. Phán quyết của tòa án là cở sở pháp lý thi hành của mỗi bên, án phí do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU VIII: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên cho thuê xe tải cam đoan ( Bên A ).

 • Cam kết toàn bộ thông tin về xe tải cho thuê và thông tin doanh nghiệp ghi trong hợp đồng là sự thật.
 • Tất cả các giấy tờ liên quan được do Bên A đưa ra làm căn cứ trên hợp đồng thuê xe tải dài hạn này. Đều được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, thêm bớt hay tẩy xóa sai lệnh nội dung.
 • Với xe tải cho thuê không có sự tranh chấp với bên khác. Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử lý theo quy định pháp luật.
 • Bên A cam đoan ngoài hợp đồng thuê xe dài hạn này, không còn hợp đồng khác có liên quan đến xe tải cho thuê này.
 • Việc giao kết hợp đồng này, Bên A hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.
 • Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

2. Bên thuê xe tải cam đoan ( Bên B )

 • Cam kết toàn bộ thông tin về xe tải cho thuê và thông tin doanh nghiệp ghi trong hợp đồng là sự thật.
 • Bên B đã xem xét kỹ và biết rõ về xe tải cho thuê này. Củng đã xem kỹ toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến chiếc xe tải này. Công nhận các giấy tờ này không có giả mạo, không tẩy xóa, không thêm bớt làm sai lệch nội dung và được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bên B cam đoan ngoài hợp đồng thuê xe dài hạn này, không còn hợp đồng khác có liên quan đến xe tải cho thuê này.
 • Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

ĐIỀU IX: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ sau khi hai bên ký kết và được công chứng.
 2. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có công chứng.
 3. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo luật định.
 4. Hai bên đã đọc kỹ nội dung bản hợp đồng, đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý cho việc ký kết hợp đồng này..
 5. Hợp đồng được lập thành 4 bộ, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 1 bản./.

 Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng

ĐẠI DIỆN BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

ĐIỀU X: LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng …. năm 202….

Tại trụ sở Văn phòng công chứng …………………………………………………………………………………….
Tôi : …………………………………………… là công chứng viên, Văn phòng công chứng …………………

CÔNG CHỨNG

 • Hợp đồng cho thuê xe tải dài hạn của hai bên ký kết:
 1. Bên cho thuê xe tải ( Bên A ):  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA.
 2. Bên thuê xe tải ( Bên B ):
 • Hai bên có thông tin như đã ghi trong hợp đồng,
 • Hai bên đã tham khảo kỹ nội dung hợp đồng và đều tự nguyện lập, tự nguyện ký kết hợp đồng này. Đồng thời cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng này.
 • Tại thời điểm công chứng, cả hai bên đều có năng lực và hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung ký kết của hai bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Sau khi tìm hiểu và xem kỹ nội dung hợp đồng này, Hai bên công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung và ký vào hợp đồng trước sự có mặt của tôi.
 • Hợp đồng công chứng này gồm …. tờ, ….. trang ( …… trang Hợp đồng và ….. trang lời chứng của Công chứng viên ), được thành lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:
  +) Bên cho thuê xe tải ( Bên A ) giữ 02 bản.
  +) Bên thuê xe ( Bên B ) giứ 01 bản.
  +) Lưu tại văn phòng công chứng ………………………………….. 01 bản.

Số công chứng: ………………………………………….. / TXOTO, quyển số: ….

CÔNG CHỨNG VIÊN                            

 

Tải hợp mẫu đồng cho thuê xe tải dài hạn TẠI ĐÂY.

Vận tải Bốn Mùa – Cung cấp dịch vụ cho thuê xe tải dài hạn uy tín

1. dịch vụ cho thuê xe tải dài hạn của bốn mùa.

Bốn mùa là top 3 đơn vị vận tải uy tín nhất tại Hà Nội. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực vận tải, chuyển nhà giá rẻ, chuyển văn phòng trọn góicho thuê xe tải. Chúng tôi có hệ thống xe tải cho thuê đa dạng về tải trọng từ 0,5 tấn đến 35 tấn. Cùng với đó là trang thiết bị tiên tiến, quy trình quản lý, giám sát xe vận hành chuyên nghiệp. Luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thuê xe tải dài hạn của chúng tôi.

2. Thông tin liên hệ Vận tải Bốn Mùa.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA

Trụ sở: Số 6, Ngách 83/76, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Hotline: 024.39.124.124 hoặc 0373.124.124 hoặc 0979.217.635
Mail: vantaibonmua.vn@gmail.com                           Website: https://vantaibonmua.vn

5/5 - (1 bình chọn)