Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Quý khách hàng luôn an tâm với chính sách bảo mật thông tin cá nhân của vận tải Bốn Mùa. Khi đăng ký thông tin trên website vantaibonmua.vn của chúng tôi, mọi thông tin các nhân của bạn sẽ được hệ thống bảo mật tuyệt đối.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tất cả thông tin cá nhân khách hàng cung cấp tại website cùng các gia dịch trực tiếp sẽ giúp Bốn Mùa:

 • Nâng cao chất lượng khi hỗ trợ quý khách trong quá trình khảo sát, đặt lịch trước khi sử dụng dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng hay chuyển kho xưởng.
 • Kịp thời giải đáp thắc mắc khi khách hàng có nhu cầu.
 • Truy xuất dữ liệu khách hàng khi có những khiếu nại và tranh chấp xảy ra bất ngờ.

Các thông tin được vận tải Bốn Mùa lấy từ khách hàng bao gồm:

 • Họ và tên:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ:
 • Email ( nếu có ):

Nên thông tin cần đảm bảo tính chính xác, xác thực và phù hợp với pháp luật việt nam. Bốn Mùa sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến phát luật của thông tin khách hàng đưa đến.

PHẠM VỊ SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Vantaibonmua xin cam kết tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3, nếu chưa được sự chấp thuận của khách hàng.

Bốn Mùa bắt buộc sẽ phải cung cấp thông tin quý khách, chỉ trong các trường hợp có tính đặc biệt và cụ thể như sau:

 • Khi cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp.
 • Khi có tranh chấp, vì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Vận Tải Bốn Mùa trước phát luật.
 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần cung cấp thông tin để bảo vệ an toàn cho khách hàng của mình.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN TẠI CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY VẬN TẢI BỐN MÙA

vantaibonmua có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu khi khách hàng muốn kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân đã thu thập trước đó.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ:

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong các trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình cụ thể như sau:

 • Ban quản trị website vantaibonmua.vn.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
 • Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.
 • Khi tiếp nhận những phản hồi này, công ty Bốn Mùa sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
  +) Qua email: vantaibonmua.vn@gmail.com
  +) Qua điện thoại: 0979.217.635

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO KHÁCH HÀNG

Bốn Mùa xin cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi.

Để có thể bảo mật 100% thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn quý khách hàng không tự ý chia sẻ thông tin đã cung cấp với người khác. Ngoài ra, Bốn Mùa khuyến cáo khách hàng nên sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao và không đăng nhập tài khoản trên vantaibonmua.vn tại các dịch vụ máy tính công cộng khách. Tranh sự trùng lặp thông tin và mật khẩu dùng trung tại nhiều địa chỉ điện tử.

Chú ý: Chính sách bảo mật thông tin này được áp dụng cho tất cả các khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Vận Tải Bốn Mùa. Mọi sự thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp về tổng đại của công ty theo số 024.39.124.124 hoặc 0373.124.124.

Rate this post